Skaidrus Sueneé visatos finansavimas

Sueneé Universe naujienų serverį valdo ne pelno organizacija nuo 03.2019 m. Sueneé visata, zs Ši organizacija remiasi skaidrumu, sąžiningu elgesiu ir svarbių veiklų apsisprendimu bendru sutarimu. Mes gerbiame Pagrindinė teisių ir laisvių chartija, ypač teisę į savo nuomonę ir žodžio laisvę.

Šiame puslapyje skelbiame Asociacijos veiklos metines ataskaitas.

Metinės ataskaitos

Šis projektas daugiausia finansuojamas iš donorų aukų per skaidrias sąskaitas (CZK, Euras) ir gerbėjų aukos per projektą Sueneé visata. Esame nepriklausoma terpė, kuri nepriėmė jokių dovanų iš jokių nacionalinių ar viršnacionalinių valdžios institucijų ar korporacijų.