JAV Senato viešas svarstymas dėl nežemiškų technologijų

30. 07. 2023
6-oji tarptautinė egzopolitikos, istorijos ir dvasingumo konferencija

Mainstream media včetně České televize v uplynulých dnech citovala zahraniční média, která věnovala nemalou pozornost události z 26.07.2023. Americká setntní podkomise Národní bezpečnosti, hranice a zahraničních záležitostí (CNSBFA) projednávala veřejné slyšení ohledně UAP/UFO událostí, které hýbou veřejným míněním minimálně od prosicne 2017. Před komisí stanuli tři klíčoví svědci: Bývalý pilot F18 – Ryan Graves; bývalý zpravodajský úředník a důstojník letectva David Grusch a také NAVY pilot David Fravor. Všichni tři svědci vypovídali pod přísahou. Na lavici hostů usedli mimo jiné Jeremy Corbell a známý moderátor George Knapp.

Dle úvodního vyjádření komise se více jak 20% Američanů zajímá o fenomén UAP. Členové komise sdílí názor, že Pentagon by měl podléhat mnohem přísnějšímu dohledu a tedy, že by měl sloužit lidem, nikoliv aby z lidí dělal hlupáky: “Pokud v Groom Lake a White Petterson AFB nic není, tak nám to ukažte. Je čas, abychom vzali pravomoce zpět a byli transparentní.”

Z pohledu komise je UAP stále potenciální bezpečnostní hrozbou pro národní bezpečnost USA. Dle mínění komise je třeba jasně vymezit podstatu fenoménu, aby se vyloučilo, že jde o pozemské nepřátele USA.

Svědectví Ryana Gravese

Ryan Graves uvedl, že s UAP má osobní zkušenost jako pilot v civilním a vojenském sektoru. Je toho názoru, že od 2021 jsou všechna videa kolem UAP označena SECRET nebo ABOVE TOP SECRET, tedy jsou před veřejností zatajována.

Ryan Graves v roce 2014 létal s F18 pro NAVY. Po aktualizaci software na radarech stíhaček začali piloti, včetně Gravese, pozorovat řadu UAP v monitorovaném vzdušném prostoru. Rychle si ověřili, že nejde o chybu radaru, protože tytéž objekty pozorovali prostřednictvím jiných sensorů. “Pozorovali jsme černou kostku uprostřed průhledné sféry, která měla průměr 15 metrů.” V té době neexistoval oficiální postup, jak takové incidenty hlásit. Tento problém se stává čím dál častěji.

RG: “Našel jsem neziskovou skupinu známou jako Američané za bezpečný vzdušný prostor. Organizace eviduje UAP svědky, kterým nebylo doposud dopřáno být vyslyšeni.”

Senát se svědků též dotazoval, zda mají nějaké informace, které nasvědčovali tomu, že je veřejnost záměrně obelhávána (dezinformována) v souvislosti  s případy pozorování UAP. RG uvedl, že nemůže v této věci veřejně vypovídat ve větším rozsahu, než doposud sdělil. Nicméně potvrdil, že veřejnosti není říkána celá pravda, a že některé informace jsou záměrně přetavovány ve lži (dezinformace).

Rezervovat účast

Svědectví Davida Grushe

David Grush pracoval jako zpravodajský úředník v obdobných pozicích jako odhalený dezinformátor Luis Elizondo. Je také bývalým důstojníkem letectva. Sám uvádí, že doposud nebyl přímým svědkem žádné z událostí související s UFO/UFO/ET. Díky účasti na UAPTF vyslechl celou řadu svědků důvěryhodných informátorů. Též se několikrát do situace, že i přes vysoký stupeň bezpečnostních prověrek, mu byl zamezen přístup k některým informacím, neboť neměl patřičné Reikia žinoti. Též vyjádřil nespokojenost, že dohled ze strany senátu je mařen, a že senát nemá přístup ke všem informacím, které by pro účel řádného vyšetřování potřeboval. V tom dle svého mínění shledává též porušení právních předpisů.

Senátní komise se dotazovala Grushe, zda byl v souvislosti s pověřením vyšetřovat UAP nějakým způsobem někdo zraněn, znásilněn, či zabit ve snaze zatajit informace o reverzním inženýrství technologií, které nebyly vytvořeny lidmi. Na to odpověděl, že určitě ano a že on sám byl vystaven několikrát velmi silnému nátlaku a ohrožení na životě.

Více se věnujeme výpovědi Davida Grushe v jednom z předchozích vysílání.

DG do záznamu též zmínil, že došlo k několika případům havárií, při kterých byla zajištěna těla bytostí, která nepocházejí ze Země. Dle jeho zjištění k prvním incidentům mělo dojít přinejmenším už ve 30. letech 20. století. Toto prohlášení odpovídá svědectvím, které poskytl Dr. Steven Greer.

Člen senátní komise a reprezentant Tim Burechett se dotazoval: “Můžete uvést jména osob a kodová jména projektů, které se zabývaly reverzním inženýrstvím technologií, které nebyly vytvořené lidmi?”

GD: “Tyto informace mám k dispozici, ale nemohu vám je sdělit veřejně.”

Je vhodné připomenout, že Dr. Steven Greer během veřejného slyšení poskytl novinářům kompletní výčet více jak 700 míst, kde se provádí manipulace mimozemskými technologiemi. V tabulce jsou uvedena kódová jména, souřadnice a názvy vojenských, civilních a soukromých laboratoří, kde k nelegální činnosti dochází.

Svědectví Davida Fravora

DF je bývalým pilotem NAVY. Veřejnost jej objevila na konci roku 2017, kdy poprvé komentoval vlastní zkušenost s UAP zachycených na videích, které jsou veřejnosti známé pod kódovými názvy Eik greitai, Flir1 (alias Tic Tac), Gimbalas

DF uvedl, že videa získaná veřejností jsou velmi nízkém rozlišení. Na originálech je u objektu ve tvaru Tic Tac jasně vidět antény ve tvaru písmene “L” na jeho spodní části. To nasvědčuje tomu, že jde o lidmi vytvořenou technologii, resp. technologii, která prošla reverzním inženýrstvím, jak uvedl během svého veřejného slyšení Dr. Steven Greer. Tyto antény prý slouží ke generování tzv. elektrostatické antigravitace.

 

Panašūs straipsniai