Didingasis 12

JAV prezidento administracijai prezidentas Haris S. Trumana super slapta organizacija, žinoma kaip Didingasis 12 arba MJ12. Pagrindinė jos darbotvarkė yra stebėjimas NSO, likvidavus jo buvimo viešumoje įrodymus ir gaunant nežemišką medžiagą atvirkštinei inžinerijai kariniame - pramoniniame komplekse.